Information

Etablere sig i Norge

Jobba hos oss

Anställning

Som bemanningsanställd hos Jobb i Norge är du anställd av oss, samtidigt som du arbetar hos någon av våra kunder.

När vi rekryterar åt våra norska kunder (företag) anställs du direkt på det företag som vi matchar dig med.

Samma regler som hos ett vanligt företag

Vi samarbetar med de stora norska fackförbunden. Det innebär att du har samma villkor och trygghet som i vilket annat företag som helst som omfattas av de norska kollektivavtalen.

Din karriär

Många av vår personal övergår någon gång i anställning hos någon av våra kunder. Detta ger dig en chans att etablera dig och göra karriär på den norska arbetsmarknaden.

Foto av: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Foto av: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Bra att veta inför en flytt till Norge

Här har vi samlat på saker som kan vara bra att veta innan du bestämmer för att flytta till Norge. Boende är förstås viktigt att ordna, men du kommer också behöva ha kontakt med både banker och myndigheter. (Följ gärna länkarna för mer information!)

Norskt personnummer (D-nummer) och skattekort

När du flyttar till Norge behöver du två saker: ett norskt personnummer (D-nummer) och ett skattekort som talar om för din arbetsgivare hur mycket skatt de ska dra av på din lön. Både D-nummer och skattekort ansöker man om på det lokala skattekontoret, och det är en bra idé att göra detta så fort som möjligt. Planerar du att stanna i Norge längre än 6 månader ska du även passa på att göra en flyttanmälan hos skattekontoret i Sverige.

Skattekortet lämnar du till din arbetsgivare, och det helst innan första löneutbetalningen – annars kommer du att få betala för mycket i skatt (dessa pengar får du dock tillbaka efter nästa deklaration).

För att få ett D-nummer och ett skattekort krävs att du kan legitimera dig (giltigt pass eller körkort fungerar) och att du har ett utdrag från folkbokföringsregistret (ett personbevis) från Sverige.

A-kassa

Om du är arbetslös kan du ta med dig din svenska a-kassa när du söker jobb i Norge. Uppfyller du villkoren, bland annat att du varit arbetslös i minst fyra veckor, har du rätt till a-kassa under tre månader eller tills det att du hittar ett jobb.

När du jobbar i Norge så blir du arbetslöshetsförsäkrad genom skatten du betalar (det finns inga a-kassor i Norge). För att ta del av den norska arbetslöshetsförsäkringen måste du dels ha arbetat heltid i sammanlagt åtta av dina första tolv veckor i Norge (så det är en bra idé att vara med i din svenska a-kassa fram till dess!) och dels ha tjänat drygt 100000 norska kronor under föregående kalenderår. Det senare villkoret kan man under vissa förutsättningar komma förbi genom att man får räkna sin inkomst från Sverige.

Flyttar du tillbaka till Sverige igen har Skatteverket en blankett (E301) som din norska arbetsgivare måste fylla i. Detta för att du ska kunna tillgodoräkna dig de dagarna du jobbat i Norge till din svenska a-kassa.

Bankkonto

Ett norskt bankkonto underlättar utbetalningen av din lön. För att få öppna ett bankkonto behövs ett norskt personnummer och giltig legitimation, och du skaffar kontot på plats genom att besöka ett bankkontor. Bland de större bankerna i Norge finns Dnbnor, Handelsbanken, Nordea och Storebrand.

Körkort

Svenska körkort är giltiga i Norge. Du kommer dock inte få någon påminnelse från Trafikstyrelsen när ditt körkort går ut, utan du får själv komma ihåg att förnya det. Till skillnad från svenska körkort går

Länkar